Terug naar Persberichten

Cas de Haan - Aart Fortanier - Tom Heintjes bij de overdracht van Rendon aan Caspar de Haan
v.l.n.r. Cas de Haan (Caspar de Haan onderhoud & renovatie), Aart Fortanier (VADO) en Tom Heintjes (Rendon Onderhoudsgroep)

Persbericht

Caspar de Haan neemt Rendon Onderhoudsgroep over

Eindhoven, 1 september 2022 – Rendon Onderhoudsgroep wordt per 1 september 2022 onderdeel van branchegenoot Caspar de Haan. Beide regionaal sterk verankerde familiebedrijven kunnen op deze manier nog beter inspelen op de steeds complexere en grotere marktvraag van relaties in het verder verduurzamen en onderhouden van hun vastgoed. Door de verschillende specialismen van beide bedrijven te bundelen kan aan opdrachtgevers een breder dienstenpakket worden aangeboden. Met de overname wordt tevens ingespeeld op de groeiende behoefte aan goed opgeleide vakmensen in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Vaklieden centraal
Caspar de Haan en Rendon zijn familiebedrijven die al generaties lang bestaan en die weten hoe je aan een solide toekomst bouwt. In de visie van beide organisaties staan mensen daarbij centraal. Cas de Haan, aandeelhouder van Caspar de Haan: “onze mensen staan voorop, mensen zijn onze succesfactor, zij zorgen ervoor dat onze klanten de best mogelijke dienstverlening ontvangen. Daarom hechten we grote waarde aan het doorlopend ontwikkelen van medewerkers. Een mooi voorbeeld hiervan is de Caspar de Haan Academy die we in 2017 hebben opgericht om alle medewerkers van de organisatie de kans te geven verder te groeien. De vaklieden kunnen zo in eigen huis hun kennis verbreden, het werk uitdagend houden en duurzaam inzetbaar blijven”.

“Een filosofie die naadloos aansluit bij de ‘blijvend leren’-visie van Rendon”, aldus algemeen directeur Tom Heintjes van Rendon. “Doordat onze professionele vakmensen waar nodig gebruik gaan maken van elkaars expertise kunnen beide organisaties juist in deze uitdagende arbeidsmarkt verder groeien”.

Inspelen op markt van de toekomst
Regionaal vullen beide bedrijven elkaar uitstekend aan. Caspar de Haan is vooral actief in Noord-Brabant en Limburg en Rendon in Noord-Brabant en de Randstad. Door de samenwerking ontstaat meer slagkracht op het gebied van innovatie, automatisering, werving van toptalenten en risicobeheersing. Beide organisaties brengen daarbij hun eigen specialismes in en kan aan opdrachtgevers een breder dienstenpakket worden aangeboden.

Landelijke partner in vastgoedverduurzaming
In mei van dit jaar is Caspar de Haan samengegaan met De Variabele. Ook een familiebedrijf en ook specialist in de onderhouds- en renovatiemarkt. De Variabele is met name actief in het midden en oosten van Nederland. Caspar de Haan en De Variabele zijn ook na het samengaan onder de eigen naam in de eigen regio’s blijven werken.

Met de fusie van Caspar de Haan en De Variabele is een leidende partij ontstaan in de Nederlandse vastgoed onderhoudsmarkt met ruim 700 medewerkers en een omzet van ruim € 150 miljoen. De combinatie heeft de ambitie om uit te groeien tot een landelijke speler in vastgoedverduurzaming. Met de komst van Rendon wordt deze geografische positie nu verder versterkt.

Met het aansluiten bij Caspar de Haan neemt Rendon na 26 jaar samenwerking afscheid van de VADO-familie. VADO heeft zorgvuldig nagedacht over de verkoop van Rendon. Voor de lange termijn-waardecreatie van Rendon is samenwerking met Caspar de Haan en De Variabele meer voor de hand liggend en schept het kansen voor een gezonde verdere ontwikkeling van Rendon.

VADO heeft de afgelopen jaren haar focus in haar investeringen meer gericht op maakbedrijven in de Metaal & Kunststof en Machine- & Apparatenbouw. Deze passen beter in haar investeringsstrategie. De bedrijven in die segmenten binnen VADO hebben veel met elkaar gemeen en versterken elkaar vaak ook onderling.

Caspar de Haan Logo

Over Caspar de Haan
Caspar de Haan, sinds 1749, is een onderhouds- en renovatiebedrijf met 450 medewerkers en vestigingen in Eindhoven, Raamsdonksveer, Den Bosch, Venlo, Tilburg en Deurne. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de verduurzaming, transformatie en het onderhouden van de bestaande bouw. Caspar de Haan werkt vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen.
Meer informatie: www.caspardehaan.nl